-7.8 C
Москва
04.12.2022
Евины инструменты
Безопасность движенияМетрополитен

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть 1

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть 1.

Пономарев В. М., Жукова В. И.

Файл ponomarev_v_m_zhukov_v_i_bocharov_b_v_struchalin_v_g_zhariko.pdf