7.5 C
Москва
18.04.2024
Евины инструменты
Безопасность движенияМетрополитен

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть 1

Комплексная безопасность на железнодорожном транспорте и метрополитене. Часть 1.

Пономарев В. М., Жукова В. И.

Файл ponomarev_v_m_zhukov_v_i_bocharov_b_v_struchalin_v_g_zhariko.pdf